Zvýšení teploty varu vodných roztoků anorganických látek
hmotnostní zlomek (w) =   Dtel  =  °C
wMIN  =  
wMAX  =
  Rovnice pro výpočet, W = relativní hmotnostní zlomek rozpuštěné látky
   °C
   W = w/(1-w) =
E-tabulky, © ÚCHI VŠCHT Praha