Absolutní drsnost potrubí pro různé materiály

Materiál

e [mm]

asbestocement 0,15
beton drsný 3
beton prefabrikovaný, spoje zatřené maltou 0,6
kamenina glazovaná 0,6
litina asfaltovaná 0,2
litina korodovaná 3
litina nová 1
ocel bezešvá, nová 0,2
ocel mírně korodovaná 0,3
ocel značně korodovaná 1
ocel pozinkovaná 0,2
pryž 0,03
sklo, plastické hmoty (PE, PP, PVC) 0,01
barevné kovy (tažené trubky) 0,05
E-tabulky, © ÚCHI VŠCHT Praha