Dynamická viskozita kapalin
Teplota: oC     h  10-3 Pa.s
tMIN  oC
tMAX  = oC
 Rovnice pro výpočet, T [K]
    10-3 Pa.s
E-tabulky, © ÚCHI VŠCHT Praha