Dynamická viskozita plynů
Teplota: oC   h  10-6 Pa.s
tMIN  oC
tMAX  = oC
 Rovnice pro výpočet, T [K]
   10-6 Pa.s
E-tabulky, © ÚCHI VŠCHT Praha