Entalpický diagram vlhkého vzduchu (detail)

E-tabulky, © ÚCHI VŠCHT Praha