Entalpický diagram vlhkého vzduchu podle společnosti Linric

Vysvětlení zkratek
°C db teplota suchého teploměru, °C
°C wb teplota mokrého teploměru, °C
%RH relativní vlhkost vzduchu, %
kJ/kg relativní měrná entalpie vlhkého vzduchu, kJ/kg
g/kg relativní hmotnostní zlomek vlhkosti ve vzduchu, g/kg
°C dp teplota rosného bodu, °C
mm Hg tlak vzduchu v mm rtuového sloupce, mm Hg
kPa tlak vzduchu, kPa
m3/kg relativní měrný objem (na kg suchého vzduchu), m3/kg
mmHg VP parciální tlak vodní páry v mm Hg (1 mm Hg = 133,32 Pa)
PPMw hmotnostní zlomek v jednotkách PPM (parts per million)
PPMv objemový zlomek v jednotkách PPM (parts per million)
g/m3 hmotnost vody na objem suchého vzduchu, g/m3