Hustota pevných látek při 20 °C

Název

Vzorec

r  [kg m-3]

aragonitCaCO32930
cement 3100 - 3200
cukr 1590
dusičnan amonnýNH4NO31660 - 1730
grafitC2260
hliníkAl2700
chlorid amonnýNH4Cl1530
chlorid draselnýKCl1990
chlorid sodnýNaCl2160
chlorid vápenatýCaCl22100
kalcitCaCO32710
korundAl2O34000
křemenSiO22100 - 2500
křída 1800 - 2600
měďCu8920
ocel 7600 - 7800
olovoPb11340
oxid vápenatýCaO3320
písek 1400 - 1650
platinaPt21450
síraS1960 - 2070
síran amonný(NH4)2SO41770
síran barnatýBaSO44500
síran draselnýK2SO42660
síran měďnatýCuSO43610
síran měďnatý - pentahydrátCuSO4 . 5H2O2290
síran sodnýNa2SO42700
síran sodný - dekahydrátNa2SO4 . 10H2O1460
síran vápenatýCaSO42960
siřičitan sodnýNa2SO32660
sklo flintové 3150 - 3900
sklo sodné měkké 2450
struska vysokopecní 3000
stříbroAg10500
šamot 940 - 950
uhlí 1200 - 1500
uhlík amorfníC1800 - 2100
uhličitan draselnýK2CO32290
uhličitan draselný dihydrátK2CO3 . 2H2O2040
uhličitan draselný seskvihydrát2K2CO3 . 3H2O2130
uhličitan sodnýNa2CO32530
uhličitan sodný dekahydrátNa2CO3 . 10H2O1460
vápenecCaCO32500 - 2800
zinekZn7140
zlatoAu19300
železo (čisté)Fe7860
E-tabulky, © ÚCHI VŠCHT Praha