Vlastnosti vlhkého vzduchu
  První veličina:

Druhá veličina:

        Tlak vzduchu: kPa

           
    t =   oC
 tw =   oC
tRB=   oC
     U=   g/kg
   pA=   kPa
       I =   kJ/kg
   φ =   %  
 Poznámka:  Nedoporučuji zadávat tw a I.
 Používejte desetinnou tečku!!!
 Molární hmotnost vody 18.01528 g/mol, molární hmotnost suchého vzduchu 28.96 g/mol.
 Chyby a možná vylepšení hlaste na Vladislav.Nevoral@vscht.cz.
E-tabulky, © ÚCHI VŠCHT Praha