Integrální rozpouštěcí entalpie anorganických látek ve vodě


 w 0 0,01 0,02 0,05 0,10 0,15 0,20
Dhr
103 J/kg
  při teplotě °C
  wNAS  =  
w 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 wNAS
Dhr
103 J/kg
E-tabulky, © ÚCHI VŠCHT Praha