Slučovací entalpie
(ve stavu ideálního plynu při 25 °C)
 Anorganické látky:

     Dhsluc  J.mol-1
     Dhsluc  J.kg-1

 Mr = kg.mol-1

 Organické látky:

    Dhsluc  J.mol-1
    Dhsluc  J.kg-1

 Mr = kg.mol-1

 Poznámka:
E-tabulky, © ÚCHI VŠCHT Praha