Součinitel místních odporů

Druh odporu

z  

Počet

Celkem

Koleno 45° 0,3
Koleno 90° 1,26
Oblouk 90° 0,25
Sací koš  6
Šoupátko (otevřené na 100%)  0,15
Šoupátko (otevřené na 75%)  0,9
Šoupátko (otevřené na 50%)  4,5
Šoupátko (otevřené na 25%)  24
Uzavírací ventil - šikmý (otevřený na 100%) 1,6
Uzavírací ventil - přímý (otevřený na 100%) 3
Ostrý vtok do potrubí 0,5
Tupý vtok do potrubí 0,25
Výtok z potrubí 1
Zpětná klapka (otevřená na 100%) 6
Celkem:

E-tabulky, © ÚCHI VŠCHT Praha