Tepelná vodivost kapalin
Teplota: oC    l  W.m-1K-1
tMIN  oC
tMAX  = oC
 Rovnice pro výpočet, T [K]:
   W.m-1K-1
E-tabulky, © ÚCHI VŠCHT Praha