Tepelná vodivost plynů
Teplota: oC   l  W.m-1K-1
tMIN  oC
tMAX  = oC
  Rovnice pro výpočet, T [K]:
  W.m-1K-1
E-tabulky, © ÚCHI VŠCHT Praha