Tepelná vodivost pevných látek

Materiál

l [W m-1 K-1]

tmax [°C]

cihly stavební 0,60

-

cihly žárovzdorné 1,20

1600

desky a rohože z vláken
      azbestových
           NETAS SK/600 KP
 
0,06
 
1000
      keramických žárovzdorných
           TERMOVIT
 
0,12
 
1260
      minerálních
           ORSIL EL a ORSIL L
           ORSIL M, N a T
 
0,044
0,05
 
200
700
      skleněných
           ITAVEL 12
           ITAVEL 24
 
0,035
0,041
 
250
250
      z vysokopecní strusky
           V-150 až V-350
 
0,05
 
700
korek granulovaný 0,04 120
korkové desky lisované 0,05 120
kotelní kámen 1,7 -
mikropórové anorganické izolační materiály (např. SANTOCEL) 0,03 1000
Perlit expandovaný (sypaný) 0,1 750
plsť vlněná 0,06 90
polyurethan pěnový 0,03 100
polystyren pěnový 0,04 80
sklo pěnové 0,06 430
skelná vata 0,04 600
strusková vata 0,07 750
vermiculit 250 sypaný 0,2 1000
tmax je nejvyšší teplota jakou materiál snáší
l je pro teplotu (20 + tmax)/2 °C

Tepelná vodivost vybraných kovů a slitin v závislosti na teplotě

 Teplota °C

0 100 200 300 400 500 600
Látka l [W m-1 K-1]
cín 62 59 57 - - - -
hliník 203 206 215 230 249 268 -
měď čistá 388 377 372 367 363 358 353
mosaz (30 hm.% Zn, 70 hm.% Cu) 97 104 109 114 116 - -
nikl 62 59 57 55 - - -
ocel konstrukční uhlíková - 47 47 45 42 40 38
olovo 34 33 31 31 - - -
stříbro 418 412 - - - - -
zinek 112 110 107 102 93 - -

E-tabulky, © ÚCHI VŠCHT Praha