Výparná entalpie
Teplota: oC     Dhvyp  J.mol-1
 Dhvyp  J.kg-1
tMIN  oC
tMAX  = oC
 Rovnice pro výpočet, T [K]:
   J.mol-1
 Poznámka:     Mr = kg.mol-1
E-tabulky, © ÚCHI VŠCHT Praha